Stilstand geen optie voor de maritieme verzekeringssector

Tijdens de opening van de jaarlijkse IUMI-conferentie (International Union of Marine Insurance) die dit jaar van 2 tot 15 september online wordt georganiseerd vanuit Seoul, maakte voorzitter Richard Turner duidelijk dat binnen de huidige context van verandering, stilstand gewoon geen optie is voor de maritieme verzekeringssector.

Over het conferentiethema van dit jaar, ‘Pathways to a Sustainable, Resilient and Innovative Future’, impliceerde Turner dat er een reeks opties openstaan om in de toekomst het maximale uit de maritieme verzekeringen te halen. Maar om de optimale richting te bepalen, wees hij op een aantal kwesties die een impact hadden op de sector. De belangrijkste daarvan was de impact van COVID-19. "In de breedste zin van het woord heeft de pandemie de zwakke plekken in onze wereldwijde toeleveringsketens blootgelegd, wat tot ongewenste vertragingen en verstoringen heeft geleid - deze moeten worden aangepakt", zei Turner. Binnen de maritieme verzekeringen heeft COVID-19 de verschuiving naar online plaatsingen, de ontwikkeling van slachtofferenquêtes op afstand en de toegenomen toepassing van digitalisering bespoedigd. Hoewel de volledige impact van de pandemie nog moet blijken, zijn deze veranderingen niet meer weg te denken. In eigen land zullen verzekeraars waarschijnlijk steeds meer zaken vanuit huis blijven doen en zullen internationale reizen enigszins worden beperkt."
 
Met het oog op de lange termijn bracht Turner de kwestie van milieu en duurzaamheid ter sprake. "We kunnen ondubbelzinnig zeggen dat we de afgelopen jaren een toename hebben gezien in de frequentie en de ernst van natuurrampen. Niet alleen orkanen en tyfonen, maar ook ongekende stortregens in de meeste werelddelen, evenals het uitbreken van ernstige bosbranden. Het Intergovernmental Panel on Climate Change voorspelt alarmerend genoeg dat kustoverstromingen van 'n op de honderd jaar' een jaarlijkse activiteit kunnen worden. Gezien de grote blootstelling van ladingen die via havens en kustgebieden worden vervoerd, zou de maritieme verzekeringssector onevenredig blootgesteld kunnen worden aan deze druk op onze kustlijnen".
 
In dit verband verwees Turner ook naar de ontwikkeling van offshore-windmolenparken die het mogelijk maken af te stappen van fossiele brandstoffen en naar de algemene decarbonisatie van de scheepvaart. Nieuwe voortstuwingsmethoden voor schepen zouden de huidige risicoprofielen veranderen en zouden volledig moeten worden begrepen voordat adequate verzekeringsproducten kunnen worden ontwikkeld. "We moeten onze volledige steun geven aan het streven naar decarbonisatie, maar daar moeten wel stappen tegenover staan om ervoor te zorgen dat veiligheid ook prioriteit krijgt en blijft. Sommige van de nieuwe potentiële alternatieve brandstoffen zijn niet zonder risico; en het zal een gezamenlijke inspanning van alle partijen vergen - plus ongetwijfeld enige evolutie in het regelgevingskader - als we deze komende risicofase zonder ongelukken willen aanpakken."
 
Data en digitalisering zullen een steeds grotere impact hebben op de maritieme acceptatie, met name op de wijze waarop risico's worden geselecteerd en geprijsd, alsook op de wijze waarop de activiteiten worden verdeeld en geplaatst. Het zal ook een integrerend deel uitmaken van de premie- en schadeafhandelingsprocessen. Turner pleit hier voor een "mix van kunst en wetenschap". Hij zegt: "We moeten begrijpen op welke gebieden menselijk oordeel geldig en belangrijk is en op welke gebieden machinaal leren het werk efficiënter en nauwkeuriger kan doen. Het verzekeren van risico's zal in de toekomst een combinatie zijn van menselijke en computeranalyse. Digitalisering kan de consistentie van de prijsstelling en de risicoselectie verbeteren, de kosten drukken en de dienstverlening verbeteren - maar ik betwijfel of technologie het volledige plaatje zal opleveren en ik voorzie een blijvende rol voor ervaren vakmensen die het proces op hun oordeel baseren."
 
In verband hiermee verklaarde Turner dat maritieme verzekeringen een gespecialiseerde tak van het verzekeringsbedrijf moet blijven, met mensen die de scheepvaartsector begrijpen. Maar hij voorspelde ook dat er meer deskundigen op het gebied van data- en computertechniek nodig zullen zijn om een aantal van de meer traditionele rollen in evenwicht te brengen.

De openingstoespraak van Richard Turner bevatte ook een overzicht van de vooruitgang die de IUMI heeft geboekt bij de verwezenlijking van zijn belangrijkste strategische prioriteiten. Deze waren het aanbieden van onderwijs van topkwaliteit, het verzamelen en analyseren van statistieken en gegevens, belangenbehartiging en milieu- en duurzaamheidsaspecten.

Dit evenement is het eerste in zijn soort dat door de General Insurance Association of Korea wordt georganiseerd sinds de oprichting van de IUMI in 1874. Het is een belangrijk evenement voor zowel de Koreaanse zeeverzekeringssector als de IUMI. In de afgelopen zes eeuwen heeft Seoul haar rol als hoofdstad van Korea vervuld en de vooruitgang van het land als sociaal en economisch centrum ondersteund. Als gevolg daarvan biedt het nu een unieke mix van moderniteit en traditie, die dit jaar in de online IUMI-conferentie zal doorvloeien.
Geplaatst op 14-09-2021


Share on: