Webinar: Recycle, broei, brandpreventie en innovatie

Uit de Risicomonitor Bedrijfsbranden van het Verbond van Verzekeraars uit juni 2021 blijkt dat 30% van de 3.617 branden ontstond in panden met een industriële functie. De grootste omvang van de schade zagen verzekeraars bij bedrijven in de agrarische sector (o.a. stalbranden) en bedrijven die goederen opslaan (o.a. de recyclebranche). Op 30 november organiseert het Verbond een webinar waar je meer informatie krijgt over dergelijke branden en hoe deze (met innovaties) zijn te voorkomen.

Foto: Verbond van Verzekeraars

Belangrijkste oorzaken van de branden in 2020 waren brandstichting, kortsluiting en menselijk handelen. Een grote brand kan een enorme impact hebben. Niet alleen op de mens en maatschappij, maar ook op de ondernemer zelf. Een brand zorgt namelijk vaak voor bedrijfsonderbreking; ongeveer de helft van de ondernemingen is na zo'n brand binnen twee jaar failliet. Het voorkomen dan wel beperken van een bedrijfsbrand is om deze redenen dan ook cruciaal. In dit webinar wordt hier vanuit diverse hoeken (theorie, praktijk en oplossing) aandacht aan besteed. Branden in de recyclebranche, maar ook andere branches komen (zijdelings) aan bod.
 

Bestemd voor
Dit webinar is zowel voor leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor acceptanten, adviseurs en risicodeskundigen van verzekeraars en verzekeringsadviseurs. Daarnaast ook voor ondernemers en adviseurs rondom de thema’s recycling, brandveiligheid, innovatie en preventie.


Marieke Beugel, beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars, is de host van het webinar.


Johan van Middelaar, senior adviseur veiligheid en milieu bij TNO/Safety Delta Nederland, vertelt over de uitkomsten van een marktconsultatie over opkomende risico’s die de SDN heeft gedaan bij chemische bedrijven en de recyclingbranche. Hij zal hierbij inzoomen op risico’s als gevolg van de duurzaamheidstransitie, zoals de circulaire economie en energietransitie. Welke problemen zien deze bedrijven op zich afkomen? Welke innovaties zijn er, maar ook welke innovatiebehoeftes bestaan er op het gebied van veiligheid? Daarbij besteedt hij zeker aandacht aan data en welke data er nodig is om een grote brand te voorspellen (en daarmee mogelijk te beperken dan wel voorkomen).


Ronald Koster, risk engineer bij Burghgraef Van Tiel, neemt je mee naar de praktijk. Hij deelt zijn ervaringen over afval- en broeibranden in o.a. de recyclingbranche. Welke oorzaken van deze branden ziet hij? En welke schade levert dit op? Maar nog belangrijker, hoe kan de bedrijfseigenaar voorkomen dat deze branden ontstaan? 


Richard Venema, productmanager bij Kooi Nederland, gaat in op het vroegtijdig signaleren van broei en brand met de RED (Rising Early Detection). In de afval- en recyclingbranche is het risico op broei en daarmee brand levensgroot. Kooi ontwikkelde de RED. Dit systeem combineert een thermografische camera met software, Artificial Intelligence en een 24/7 bemande alarmcentrale. Richard vertelt over het belang van broeidetectie, het ontstaan van de RED, hoe de RED werkt en geeft hij voorbeelden van situaties waarin de RED erger heeft voorkomen.

Het webinar is op 30 november en begint om 11.00 uur. Het duurt maximaal een uur. Geinteresseerden kunnen zich inschrijven via de website van het Verbond van Verzekeraars.

Geplaatst op 26-10-2021

< VorigeVolgende >


Share on: