Adfiz Prestatie Onderzoek gaat volledig op de schop

Het Adfiz Prestatie Onderzoek meet al vele jaren de kwaliteit van aanbieders. De afgelopen jaren zijn naast de generieke brancheprijzen ook nieuwe themaprijzen geïntroduceerd. Deze focus op concrete verbeterterreinen wordt leidend in een geheel nieuwe opzet van het Adfiz Prestatie Onderzoek. De branchevereniging is gestopt met de doorlopende enquête onder adviseurs die de laatste jaren uitgevoerd is door CYS.

Adfiz-directeur Enno Wiertsema: “Algemene kwaliteitsverbetering hoeft al enige tijd niet meer geagendeerd te worden, verzekeraars hebben dit al lang door en velen doen ook zelf onderzoek hiernaar. Tegelijkertijd zijn er thema’s waar het voor adviseurs en hun klanten niet snel genoeg gaat. Daar willen we versnelling realiseren door de koplopers in beeld te brengen.” Deze focus op concrete verbeterterreinen wordt leidend in een geheel nieuwe opzet van het Adfiz Prestatie Onderzoek. In de nieuwe opzet gaat het om kwalitatief onderzoek, waarbij een onafhankelijke jury concrete verbeterinitiatieven en -projecten gaat beoordelen. De activiteiten die in aanmerking komen, moeten betrekking hebben op kwaliteitsverbetering binnen een specifiek thema.
 
Adfiz nieuwjaarsbijeenkomst
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 13 januari zal het nieuwe Adfiz Prestatie Onderzoek gelanceerd worden. Dan worden ook de thema’s bekendgemaakt die Adfiz samen met de leden bepaalt. Vanaf 2023 worden weer jaarlijks prijzen uitgereikt.
Geplaatst op 23-11-2021


Share on: