AFM en minister negeren problemen exacte provisietransparantie

Minister Hoekstra staat op het punt onwerkbare en ineffectieve regelgeving in te voeren. Zijn voorstel om provisies bij schadeverzekeringen exact transparant te maken staat haaks op zijn zelf opgelegde randvoorwaarden. Door de gekozen uitvoering is het niet in het belang van de klant én wordt het gelijk speelveld verstoord tussen advieskantoren en directe verzekeraars. Adfiz roept nu de Tweede Kamer op: zorg voor een uitvoerbaar systeem, waarbij consumenten goede informatie krijgen op het moment dat ze voor advies kiezen. En leg dezelfde verplichting op aan directe verzekeraars.


De Tweede Kamer heeft zich eerder kritisch geuit over het voorstel van de minister. Op verzoek van de Kamer heeft de minister daarom via de AFM nogmaals het gesprek gevoerd met de sector. Alles wijst er echter op dat de conclusie vooraf vaststond. AFM noch minister luisteren naar de vele waarschuwingen rondom benadeling van de consument, de praktische onuitvoerbaarheid en de juridische onhoudbaarheid van de plannen. Daarmee worden de zorgen die de Tweede Kamer heeft geuit volstrekt genegeerd.
 
Informatie komt te laat
Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk adviseurs, is voorstander van transparantie als het goed uitgevoerd wordt. Voor iedere consument is timing belangrijk: de juiste informatie op het juiste moment. En precies daar gaat de minister de fout in. De minister wil exacte provisiebedragen, ook al zijn die bedragen pas bekend ruim nadat de keuze voor een adviseur is gemaakt. Het exacte provisiebedrag is op zijn vroegst bekend als het leeuwendeel van het advieswerk geleverd is en de verzekering gekozen. Adfiz-directeur Enno Wiertsema: "Op deze manier komt de informatie veel te laat. Het helpt geen enkele consument bij zijn keuze voor een adviseur of zijn dienstverlening."
 
Verzekeraars niet transparant
Directe verzekeraars hoeven bovendien van de minister niet transparant te zijn. Hiermee maakt hij professioneel financieel advies en vergelijkingssites minder aantrekkelijk dan productverkoop door directe verzekeraars. Dit gaat niet alleen in tegen de door de minister gedane toezegging aan de Tweede Kamer, de ongelijke behandeling is ook in strijd met Europese regelgeving. Wiertsema: "De consument wordt zo in het verkoopkanaal slechter beschermd dan in het advieskanaal. Het is een onbegrijpelijk cadeau voor directe verzekeraars, van een minister die weet hoe slecht het met de financiële geletterdheid gesteld staat en die zegt betere consumentenkeuzes na te streven."
 
Eerder transparant is beter
Adfiz roept de Kamer op te zorgen dat de consument niet de dupe wordt van de slecht doordachte uitvoering van transparantieregels. Adfiz presenteert de Kamer twee uitwerkingsvoorstellen die de consument wel kunnen helpen. Het oorspronkelijke plan van de minister, waarbij al in de eerste oriëntatiefase vertelt moet worden welk deel van de premie straks provisie betreft. En een voorstel waarin wel nominale bedragen genoemd moeten worden, maar die recht doet aan de verschillen in klantvraag en de wijze waarop het contact plaatsvindt. Beide voorstellen maken het bovendien eenvoudig mogelijk om dezelfde verplichting op te leggen aan de directe verzekeraars, zodat consumenten niet door ongelijke informatie op het verkeerde been worden gezet.
Geplaatst op 25-11-2021


Share on: