Sedgwick Rekenflits: Hoge Raad adviseert aanslagen box 3 te vernietigen

In de Sedgwick Rekenflits van deze maand komt onder andere de discussie over de rekenrente en de fiscale schade aan bod. Los hiervan zijn er ook andere ontwikkelingen gaande waarmee de heffing in Box III voorkomen kan worden. Oplossingen hiervoor kunnen wellicht gevonden worden in het ‘open fonds voor gemene rekening’ of de ‘Spaar BV’.

Nu de dagen weer een stuk korter zijn, ontstaat er een natuurlijk neiging om terug te blikken op het afgelopen jaar. In deze editie van de Rekenflits wordt geprobeerd het C-woord te vermijden. Het R-woord (rekenrente) komt overigens wél aan bod, net zoals het I-woord (inflatie). Dit blijft even actueel als aan het begin van het jaar. Hier zal voorlopig nog niet het laatste woord over gezegd zijn.

Datzelfde geldt voor de heffingswijze in Box III. Ofschoon hier nog geen harde uitspraken over gedaan zijn, is er wel een duidelijke toezegging dat in de toekomst deze heffing gebaseerd zal worden op de werkelijke rente. Heet van de naald is het bericht dat de advocaat-generaal van de Hoge Raad vandaag (03-11-2021) geadviseerd heeft om de bezwaren tegen de sinds 2017 gewijzigde vermogenstaks massaal toe te wijzen. De belastingaanslagen moeten volgens hem worden vernietigd, omdat de fiscus er ten onrechte van uitgaat dat belastingbetalers een vast deel van hun vermogen beleggen. Het zou een doorbraak betekenen in de langjarige juridische strijd rond de vermogensheffing. De kans is dus groter dat de fiscale schade bij de huidige lage rente veel lager zal uitvallen. Zo komt de discussie over de rekenrente en de fiscale schade opeens heel dicht bij elkaar te liggen. Los hiervan zijn er overigens ook ontwikkelingen gaande waarmee de heffing in Box III voorkomen kan worden. Oplossingen hiervoor kunnen gevonden worden in het ‘open fonds voor gemene rekening’ of de ‘Spaar BV’. 

Lees hier de Sedgwick Rekenflits.
Geplaatst op 12-11-2021


Share on: