NVGA Academy gaat 20 juni van start met eerste bijeenkomst POG

Met ingang van 20 juni 2022 gaat de NVGA Academy van start. In deze NVGA Academy zullen de NVGA en de Stichting Assurantie Registratie (SAR) nauw samenwerken om invulling te geven aan de doelstelling om de kennis en kunde van medewerkers van Gevolmachtigd Agent-kantoren (GA) naar een hoger niveau te tillen.

De SAR heeft een aantal praktijkgerichte cursussen ontwikkeld voor medewerkers van GA-kantoren, waarbij de belangrijkste onderwerpen zijn POG, Klantbelang Centraal, Werkprogramma Risicobeheersing, Informatiebeveiliging en AVG (incl. leidraad IT) en Actualiteiten voor de GA. In de periode juni tot en met november zullen er maandelijks bijeenkomsten in het kader van de NVGA Academy worden georganiseerd waarin deze onderwerpen centraal staan.

 

De trainingen zijn vooral gericht op medewerkers van volmachtkantoren die niet in het GA-register zijn ingeschreven, maar zich bezighouden met onderdelen van de werkprocessen binnen een volmachtkantoor. Gebleken is dat het van belang is dat deze onderwerpen organisatiebreed gedragen worden.

 

De bijeenkomsten zijn praktijkgericht, hebben een beperkte groepsgrootte van maximaal 12 deelnemers, zijn interactief en bieden veel gelegenheid tot ‘praktijkoefeningen’. De cursussen worden gegeven door ervaren docenten die veel werkervaring en affiniteit hebben met de werkprocessen binnen volmachtkantoren. De trainingen beginnen om 09.30 uur en duren tot 17.00 uur en vinden plaats bij Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist.

 

Eerste bijeenkomst 20 juni 2022 – POG door Minke Verberk

Het onderwerp van deze bijeenkomst Product Oversight Governance (POG) voorheen PARP. De docent voor deze bijeenkomst is Minke Verberk, POG- en IDD-specialist. De AFM heeft geconstateerd dat de markt nog niet helemaal compliant is met de POG, die geregeld is in een Europese verordening. Soms is er onduidelijkheid welke verantwoordelijkheden de verzekeraar en/of de gevolmachtigde hebben. Om de volmachtmarkt meer handvatten te bieden, is er een Leidraad POG Volmacht ontwikkeld met een praktische uitleg van de wettelijke grondslag voor productontwikkeling en meer duidelijkheid over ieders rol. In deze training worden handvatten geboden voor een praktische invulling. Aanmelden kan via info@sar.nu .

 

Kosten

De kosten voor deze trainingen bedragen voor leden van de NVGA € 300 per persoon, inclusief catering. Voor niet-leden van de NVGA bedragen de kosten €350 per persoon, inclusief catering. De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.
 

Planning 2022

20 juni, POG, Minke Verberk

5 juli, Klantbelang Centraal, Rien Goes

29 augustus, Informatiebeveiliging wn AVG (inclusief IT leidraad), Wim van de Weg  

31 augustus, POG, Minke Verberk

13 september, Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten, Ronald Markus

28 september, Actualiteiten GA, Nancy Carels & Mieke Dadema

25 oktober, Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten, Ronald Markus

31 oktober, POG, Minke Verberk

10 november, Klantbelang Centraal, Rien Goes

21 november, Informatiebeveiliging en AVG (inclusief IT leidraad), Wim van de Weg

30 november, Actualiteiten GA, Nancy Carels & Mieke Dadema
 

Meer weten?

Vragen over het programma kunnen gesteld worden aan Nelleke Sterrenberg, Coördinator Beleid & Bestuur: n.sterrenberg@stichtingassurantieregistratie.nl.
 

Geplaatst op 22-04-2022

Volgende >


Share on: