Behoefte aan snelle verbetering automatisering is groot bij intermediair

Binnen het intermediair is de behoefte aan een snelle verbetering van de automatisering groot. Kantoren met meer fte voelen hierbij een grotere urgentie dan kleinere kantoren. Daarnaast is er veel behoefte aan verbeteringen van de automatisering op het gebied van onderhoud en nazorg. Dit zijn enkele resultaten uit het DFO Automatiseringsonderzoek 2022.

Jaarlijks DFO onderzoek
Bureau DFO houdt jaarlijks onderzoek naar de tevredenheid en het gebruik van automatisering door het intermediair. Dit jaar is het onderzoek vernieuwd en bestaat het uit twee delen. Enerzijds betreft dit een samenvatting van gesprekken met 22 stakeholders en anderzijds de resultaten van een kwantitatief onderzoek onder het intermediair.
 
Scheiding “groot” en “klein”
Er is een forse scheiding te zien in de tevredenheid over de automatisering van het kantoor tussen kantoren met meer dan 11 fte en kantoren met minder dan 11 fte. Waar de gemiddelde tevredenheid over de automatisering van het eigen kantoor, uitgedrukt in Netto Promotor Score +5 bedraagt, ligt dit bij de kantoren boven de 11 fte maar liefst op
-36. Ook in de kostenloading zitten grote verschillen. Waar de kosten van automatisering van kleine kantoren rond de 9% van de totale kosten bedragen, ligt dit bij de grote kantoren rond de 4,5%.
 
Verwachting meer eisen aanbieders op het gebied van digitale veiligheid
74% van de respondenten verwacht dat aanbieders in de komende tijd meer eisen gaan stellen aan de digitale veiligheid zoals die binnen het kantoor aanwezig moet zijn als voorwaarde voor een samenwerking met de betreffende aanbieders.
 
Grote behoefte aan extra kennis en vaardigheid
58% van de respondenten heeft de wens dat de eigen medewerkers een hogere bekwaamheid ontwikkelen om adequaat te werken met de automatisering zoals die op het eigen kantoor aanwezig is. Op dit moment vormt voor het intermediair de belangrijkste bron van informatie over ontwikkelingen op het gebied van automatisering de (assurantie-)vakpers, gevolgd door webinars/workshops van de leveranciers van automatisering.

Onderhoud en nazorg
Respondenten geven aan met name behoefte te hebben aan verdere ontwikkelingen van de automatisering om de activiteiten van het kantoor op het gebied van onderhoud en nazorg te versnellen en te verbeteren. Bij 61% leeft deze behoefte (sterk).
 
Stakeholders zien structurele aandachtspunten voor verbetering
Uit het verslag van de gesprekken met stakeholders blijkt dat deze veel aandachtspunten zien die kunnen leiden tot structurele verbeteringen van de kwaliteit van de digitale infrastructuur binnen financieel advieskantoren. Daarbij wordt onder meer gewezen op:
 
  • Grotere aandacht voor het onderwerp “automatisering en digitalisering” binnen de vakopleidingen;
  • Verbetering van de analyses die financieel advieskantoren kunnen maken voordat zij kernbeslissingen nemen rondom de aanschaf van automatisering en digitalisering; 
  • Stimulering van financieel advieskantoren bij het bepalen en vastleggen van hun strategie nadrukkelijker een visie ontwikkelen op het gebied van automatisering en digitalisering;
  • Meer samenwerking tussen de verschillende partijen (aanbieders/automatiseerders/gebruikers/beroepsverenigingen) bij het verbeteren van de kennis en ervaring op het gebied van automatisering en digitalisering van de digitale infrastructuur van het financieel advieskantoor. 
Meer regie is wenselijk
“Verdere optimalisering van de digitale infrastructuur van financieel advieskantoren is essentieel voor het behoud van het maatschappelijk waardevolle kanaal van onafhankelijk financieel advies”, aldus Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO.
 
“Veel kantoren ervaren nu dat zij in een lock-up zitten wat betreft hun automatisering. In het verleden hebben zij bepaalde keuzes gemaakt die nu niet meer goed passen bij de ontwikkeling van de onderneming of de alternatieven die sindsdien op de markt zijn gekomen. Meer dan de helft van de kantoren geeft aan behoefte te hebben aan een analyse van het eigen kantoor waar aanpassingen mogelijk zijn om tot verbeteringen in de digitale infrastructuur te komen. Vervolgens schrikt men in de praktijk echter toch weer terug voor verandering van systemen vanuit de vrees dat conversies problematisch verlopen of medewerkers weerstand hebben om zich nieuwe toepassingen eigen te maken.

Het belang van automatisering en digitalisering is echter zo groot dat het verstandig is wanneer er meer samenwerking wordt ontwikkeld om de digitale vaardigheid en digitale veiligheid binnen het intermediair snel op een hoger niveau te krijgen. Ik denk dat daarbij een snelle stap voorwaarts kan worden gemaakt wanneer intermediaire, georiënteerde organisaties (banken, verzekeraars, belangenorganisaties) gecoördineerd een extra bijdrage gaan leveren aan de digitalisering van hun grootste afzetmarkt”.
 
Informatie over het onderzoek: Met het oog op de automatisering van het intermediair 

 

 

 
Geplaatst op 03-05-2022

< VorigeVolgende >


Share on: