Ingezonden stuk JBL&G: 'Jacht op Register-Experts funest voor letselschadebranche'

De continuïteit en ontwikkeling van veel letselschadekantoren komt volgens letselschadebureau JBL&G op losse schroeven te staan door het voorstel om alle letselschadejuristen die huisbezoeken bij cliënten afleggen voortaan te verplichten Register-Expert te zijn. Volgens JBL&G leidt het nu al tot een ongezonde jacht op ervaren letselschadejuristen.

Volgens letselschadebureau JBL&G, een van de grootste in zijn soort in Nederland, leidt het nu al tot een ongezonde jacht op ervaren letselschadejuristen en natuurlijk vooral Register-Experts, met soms al exorbitante salarissen tot gevolg. "Funest voor de hele branche", vindt JBL&G.

Het voorstel van het NIVRE aan de Tweede Kamer impliceert volgens JBL&G dat straks niet alle behandelend juristen meer bij cliënten op huisbezoek mogen komen, terwijl een huisbezoek een essentieel onderdeel vormt in het letselschadetraject. Alleen wie een afgeronde NIVRE-opleiding tot Register-Expert heeft én al minstens drie jaar zelfstandig letselschadezaken heeft behandeld, zou volgens het voorstel op huisbezoek mogen komen, aldus JBL&G. 

In het door JBL&G geschreven coverartikel van de nieuwste editie van vakblad SCHADE magazine uit algemeen directeur Frederik Lieben van JBL&G zijn zorgen: “Wij vinden het ontzettend belangrijk om als jurist bij het slachtoffer thuis op bezoek te gaan, maar dat kan dus straks wellicht in een groot aantal gevallen niet meer, omdat niet alle juristen op dit moment Register-Expert zijn. Terwijl in de Gedragscode Behandeling Letselschade van De Letselschade Raad staat opgenomen dat er minstens één keer per jaar een bezoek aan cliënt dient te worden gebracht, wil je aan het Nationaal Keurmerk Letselschade blijven voldoen. Zelfs juristen met meer dan dertig jaar werkervaring, maar zonder de juiste NIVRE-papieren, mogen straks niet meer op huisbezoek bij cliënten, terwijl het voor hen volstrekt overbodig en ondoenlijk is om nog een lange, dure opleiding te volgen. Bovendien zijn er natuurlijk nog veel meer relevante opleidingen dan alleen die van het NIVRE.” 

“In sommige gevallen zul je dus met een binnen- en buitendienst moeten werken, net zoals verzekeraars dat doen. Dit moet te allen tijde worden voorkomen. Een dergelijk systeem wordt door de meeste belangenbehartigers in de markt als belemmerend voor de letselschadezaak ervaren. Slachtoffers willen zien met wie ze dagelijks bellen en corresponderen. Dit is iets wat wij dan ook vaak van hen te horen krijgen. Straks wordt het gezicht van degene die alles van hun persoonlijke leven afweet en die voor hen door het vuur gaat hen juist ontnomen, terwijl dit juist zo waardevol is voor het slachtoffer.” 

“Verzekeraars staan uiteraard niet gelijk met belangenbehartigers, maar spelen minstens zo'n belangrijke rol in het letselschadetraject. De mensen van hun binnendienst hebben in veel gevallen geen enkel contact met slachtoffers en hebben daardoor geen idee wat er daadwerkelijk speelt, of wat er met welk slachtoffer ook weer aan de hand was. Net als de binnendienst doet de buitendienst gewoon hun best, weten zij hoe het met het slachtoffer gaat, maar beloven soms van alles wat weer door de binnendienst wordt teruggedraaid. Dat dit voor ontzettend veel stress, onbegrip en woede bij cliënten kan zorgen is evident.” 
“De huidige regel dat ten minste één op de twee juristen bij een NKL-dragend bureau Register-Expert dient te zijn, in plaats van zoals eerder één op de drie, is ook al lastig te bolwerken. Bovendien moet dat allemaal binnen een jaar, voor 1 januari 2023, geregeld zijn. Dat gaat in de praktijk gewoon niet goed. Je ziet nu al dat iedereen letselschadejuristen bij elkaar aan het wegkapen en -kopen is, met exorbitant hoge salarissen tot gevolg. Ook is iedereen zijn juristen als een haas Register-Expert aan het maken, en dat is, tezamen met de minimale drie jaar werkervaring, lang niet voor iedereen versneld haalbaar.” 

CEO Steffy Roos du Maine van JBL&G: “Aan de ene kant willen de verzekeraars alle kosten zo laag mogelijk houden en knabbelen ze aan alle kanten aan de BGK, de buitengerechtelijke kosten waaruit wij betaald worden, terwijl het NIVRE iedereen dwingt peperdure opleidingen te volgen die lang niet allemaal zijn toegespitst op letselschade en waarvan onderdelen ons inziens totaal overbodig en onnodig tijdrovend zijn. Daar komt bij dat er genoeg goede opleidingen door de letselschadekantoren zélf zijn ontwikkeld, die bovendien enkel en alleen op de letselschadepraktijk zijn gericht.” 

Frederik Lieben: “Bij JBL&G zijn wij uiteraard ook vóór kwaliteitsverbetering en tegen malafide belangenbehartigers die onze branche een slecht imago geven, maar het huidige voorstel van het NIVRE komt op ons disproportioneel over. Een NKL-kantoor moet het vertrouwen krijgen zelf te beoordelen of een jurist voldoende kennis en ervaring heeft om zelfstandig huisbezoeken af te leggen. Daar zijn immers ook de audits voor, waar de dossiers van álle juristen kunnen worden gecheckt.” 
“Behalve dat belangenbehartigers die geen Register-Expert zijn ook in staat moeten zijn huisbezoeken af te leggen, heeft een grote verandering zoals de aanscherping van de een-op-drie regeling een langere overgangsperiode nodig dan uiterlijk 1 januari 2023. Door deze te snelle reglementsverandering van het NKL wordt de ontwikkeling van letselschadekantoren beperkt, worden de jaarlijkse opleidingskosten voor een korte termijn immens hoog, worden ervaren letselschadejuristen weggekocht voor exorbitant hoge salarissen en worden de buitengerechtelijke kosten almaar hoger. Hier is geen enkele partij in een letselschadetraject bij gebaat.” 

“Tot slot moeten er meer opleidingsalternatieven komen", aldus JBL&G. "Voor sommige verplicht gestelde NIVRE-opleidingen zijn er bijvoorbeeld maar enkele aanbieders. Een van onze juristen moet alleen nog zo’n opleiding volgen. Nu opleidingsinstituten vol zitten, is de eerstvolgende beschikbare plek eind december. Dit betekent dat deze jurist bijna een half jaar moet wachten om de titel Register-Expert te mogen dragen. Deze gang van zaken kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Meer alternatieven zijn daarom een must. Zoals het gemakkelijker toetsen en accrediteren van interne opleidingen door het NIVRE, waardoor bovendien veel tijd en geld kan worden bespaard.

Eén lichtpuntje in deze kwestie: de mede door JBL&G en andere kantoren opgezette Beroepsopleiding Personenschade is op 16 juni 2022 formeel geaccrediteerd door het NIVRE. Daarmee biedt nu ook deze opleiding toegang tot het register van NIVRE-experts. De deeltijdstudie is afgelopen voorjaar van start gegaan met de eerste lichting, in september start een tweede groep."
Bron: artikel door JBL&G geschreven en gepubliceerd in het SCHADE magazine van juni
Geplaatst op 12-07-2022

< VorigeVolgende >


Share on: