Elektrisch rijden kost meer verzekeringspremie

Wie overstapt naar elektrisch rijden betaalt aanzienlijk meer verzekeringspremie dan voor een gelijkwaardige benzineauto. Onderzoek van MoneyView laat zien dat de premieverschillen op kunnen lopen tot 28%. Gemiddeld betaalt de eigenaar voor de verzekering van zijn elektrische auto bijna 24% meer premie.

Voor het Special Item Autoverzekeringen rekende MoneyView de verzekeringspremies door van zes populaire hatchbacks en vier SUV’s, voor zowel de benzineversie als de vergelijkbare elektrische variant. De premieverschillen zijn grotendeels te verklaren door de hogere aanschafprijs en het hogere gewicht van elektrische auto’s. Dat laatste komt voornamelijk door het accupakket. 


Jongere van 18 betaalt tot 157% meer premie dan 35-jarige
Het Special Item Autoverzekeringen gaat verder in op premieverschillen en acceptatie op basis van leeftijden. MoneyView rekende ruim 4.500 klantsituaties door waarbij er gevarieerd werd op leeftijd, maar de overige factoren exact hetzelfde werden gehouden. Het aantal schadevrije jaren (laag bij jongeren, doorgaans hoog bij oudere bestuurders) is eveneens op nihil gehouden. Hieruit kwam naar voren dat een jongere bestuurder van 18 jaar gemiddeld 157% meer premie betaalt dan een bestuurder van 35 jaar in verder exact dezelfde situatie. Een bestuurder van 80 jaar betaalt ook meer dan een 35-jarige, maar daar is de meerprijs met 43% relatief beperkt(er). Eventuele kortingen op de premie op basis van het aantal schadevrije jaren zal de verschillen voor de jongere bestuurders vergroten en voor de ouderen mogelijk verkleinen.

 

MoneyView heeft ook de jaarlijkse MoneyView ProductRating Autoverzekeringen vastgesteld.

Vijf sterren voor voorwaarden Volledig Casco      Vijf sterren voor premiestelling Volledig Casco
a.s.r.                            Autoverzekering                      ANWB                                     Veilig Rijden Autoverzekering (ledentarief)
HEMA                          Autoverzekering                      Nationale-Nederlanden         Autoverzekering (direct)
InShared                     Autoverzekering                      Univé                                       Autoverzekering

Vijf sterren voor voorwaarden Beperkt Casco            Vijf sterren voor premiestelling Beperkt Casco
ABN AMRO                 Autoverzekering                     ABN AMRO                            Autoverzekering
HEMA                          Autoverzekering                     ANWB                                     Veilig Rijden Autoverzekering (ledentarief)
InShared                     Autoverzekering                     SNS                                         Autoverzekering

Vijf sterren voor voorwaarden WA                              Vijf sterren voor premiestelling WA 
a.s.r.                           Autoverzekering                      OHRA                                      Autoverzekering Basis
HEMA                         Autoverzekering                      SNS                                         Autoverzekering
InShared                    Autoverzekering                      Vereniging Eigen Huis          Autoverzekering (ledentarief)
Geplaatst op 15-08-2022

< VorigeVolgende >


Share on: