VNAB zoekt nieuw lid voor de Technische commissie Transport

De VNAB wordt in haar werkzaamheden ondersteund door verschillende commissies die bestaan uit leden van de VNAB. De Technische commissie Transport is momenteel op zoek naar één nieuw commissielid. VNAB verzekeraars kunnen zich hiervoor kandidaat stellen.

Deze commissies zijn een adviesorgaan van de VNAB en stellen zich ten doel de VNAB en het VNAB Bestuur gevraagd en ongevraagd te ondersteunen en adviseren over zaken die van belang zijn voor de respectievelijke segmenten en die ten goede komen aan een goed functioneren van de schadeverzekeringsmarkt. De VNAB kent op dit moment vijf commissies: Geschillen commissie, adviescommissie ICT, Juridische commissie, HR commissie en Financiële commissie. Daarnaast zijn er vijf technische commissies ten behoeve van de branches Brand, Cyber, Engineering, Transport en Varia.

De Technische commissie Transport is momenteel op zoek naar één nieuw commissielid. VNAB verzekeraars kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Alle kandidaten worden voorgelegd aan de huidige commissieleden, die zich zullen beraden over de meest geschikte kandidaten.

Reageren kan tot 30 september 2022.

Technische commissie Transport
Vacature: Verzekeraar
Voor vragen en/of solliciteren mail naar: n.schelfhout@vnab.nl
Werkzaamheden: Taakomschrijving

Geplaatst op 01-09-2022

Volgende >


Share on: