De NLE breidt uit en versterkt haar netwerk!

Tijdens de recente ledenvergadering van de Nederlandse Letselschade Experts (NLE) markeerde de aanwezigheid van 28 keurmerkkantoren een groeiend momentum voor de organisatie. Dit was tevens de eerste vergadering onder het nieuwe bestuur.

De vergadering werd bijgewoond door vrijwel alle aangesloten leden. In het bijzonder werd Hijink Advocaten verwelkomd als nieuw lid van de NLE, met daarbij de aankondiging dat de komende maanden meer kantoren zich zullen aansluiten bij de vereniging.

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende belangrijke onderwerpen besproken, waaronder het jaarlijkse tarievenonderzoek en het voornemen om opnieuw een benchmark Salarissen uit te voeren. Deze discussies illustreren het voortdurende streven van de NLE naar professionaliteit en de bevordering van de belangen van haar leden.

Naast de formele zaken bood de bijeenkomst ook een informele gelegenheid voor deelnemers om te netwerken en ervaringen uit te wisselen tijdens de lunch en de borrel. Dit onderstreept de waarde van de NLE als een platform voor samenwerking en kennisdeling binnen de letselschadebranche.

“Samen optrekken is de kracht van de NLE,” merkte een vertegenwoordiger op tijdens de bijeenkomst. Dit benadrukt de gemeenschappelijke visie en het collectieve streven van de leden naar vooruitgang en succes in de letselschadebranche.

Geïnteresseerd in lidmaatschap bij de NLE? 
De NLE bestaat op dit moment uit 30 kwaliteitskantoren. We zien graag nieuwe kantoren toetreden, want daardoor staan we nog sterker in de branche. De grootte van het kantoor maakt daarbij niet uit, zowel kleine als grote bureaus zijn welkom en doen mee.

Toelatingsvereisten
Het bestuur van de NLE beslist over de aanvraag van het lidmaatschap van een kandidaat-lid. In het huishoudelijk reglement staan alle toelatingseisen omschreven.

Keurmerk
Voor toelating tot de NLE is het belangrijkste vereiste dat het kandidaat-lid houder is van het Nationaal Keurmerk Letselschade van De Letselschade Raad en in dat kader periodiek wordt getoetst aan de hand van de kwaliteitseisen van De Letselschade Raad, waaronder de Gedragscode Behandeling Letselschade.

Overige eisen
Voor toelating tot de NLE is ook vereist dat over de aanvrager geen feiten bekend zijn waaruit het vermoeden kan ontstaan dat het kandidaat-lid de doelstellingen van de NLE, overeenkomstig de geldende statuten en reglementen, niet ondersteunt. 

Contact
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem gerust contact op.

 
Geplaatst op 27-03-2024

< VorigeVolgende >


Share on: