Aantal aangiften fietsdiefstallen fors gedaald

In de afgelopen vijf jaar is het aantal geregistreerde fietsdiefstallen met bijna 40 procent gedaald. Vorig jaar werden in totaal 66.690 fietsen gestolen. De meeste diefstallen werden gemeld in de grote studentensteden, met Amsterdam als absolute koploper. Dit blijkt uit cijfers die Beslist.nl opvroeg bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Minder fietsdiefstallen
Sinds 2015 is er sprake van een sterke daling van het aantal aangiften van fietsdiefstal. Landelijk is sprake van een afname van bijna 40 procent, waarbij grote verschillen bestaan tussen provincies. Zo is de daling in Friesland ruim 54 procent, terwijl Noord-Holland te maken heeft met een daling van ‘slechts’ 23 procent. Een volledig overzicht van de ontwikkelingen per provincie is hier te vinden.

Eén aangifte per uur in Amsterdam
In absolute zin worden in Amsterdam de meeste fietsen gestolen. Afgelopen jaar werd gemiddeld 1 keer per uur aangifte gedaan van fietsdiefstal. Ook in andere stedelijke gebieden worden veel fietsen ontvreemd. De meeste fietsen worden gestolen in of nabij winkelgebieden (29 procent), stations (21 procent) of rond het eigen huis (21 procent).

Grootste kans fietsdiefstal in Noord-Holland
Op provinciaal niveau is de kans op een gestolen fiets het grootst in Noord-Holland, met 53,5 diefstallen per 10.000 inwoners. In Flevoland (19,8 diefstallen per 10.000 inwoners), Friesland (21,5 diefstallen per 10.000 inwoners) en Zeeland (21,9 diefstallen per 10.000 inwoners) worden juist relatief weinig diefstallen geregistreerd.

 

Geplaatst op 28-05-2020


Share on: