Financieel en fiscaal adviseurs gaan verduurzaming MKB aanjagen

Tijdens het succesvolle symposium van het HAN associate lectoraat Sustainable Finance & Tax presenteerde associate lector dr. Fred de Jong het Financieel Advieswiel om financieel en fiscaal adviseurs te helpen duurzaamheidsadvies concreet te maken.

Afbeelding: Het financieel Advieswiel

Het Financieel Advieswiel MKB biedt financieel en fiscaal adviseurs inzicht om hun mkb-klanten te helpen verduurzamen. De sprekers tijdens het symposium benadrukten de noodzaak van verduurzaming en de verantwoordelijkheid die adviseurs daarin hebben.

Ruim 130 deelnemers meldden zich aan voor het symposium ‘Naar meervoudige waarde van financieel en fiscaal advies’: studenten, docenten en vertegenwoordigers uit de adviesmarkt. Tijdens het symposium, tevens de openbare les van associate lector Fred de Jong, werd de noodzaak van de duurzaamheidstransitie benadrukt. Sandra Pellegrom (nationaal coördinator Sustainable Development Goals) en Maria van der Heijden (directeur MVO Nederland) onderstreepten de enorme uitdaging waar Nederland en het bedrijfsleven voor staan qua verduurzaming. Yvonne de Haan (vicevoorzitter College van Bestuur van de HAN) legde uit dat de focus van HAN ligt op het bijdragen aan een schone, sociale en slimme wereld. Waarmee de link werd gelegd met de onderzoeksagenda van het associate lectoraat en het thema van het symposium: meervoudige waardecreatie.
 
Bij meervoudige waardecreatie wordt niet alleen gekeken naar de financiële waarde die bedrijven creëren, maar naar de balans met sociale en ecologische waarden. Door meervoudige waardecreatie kunnen financieel en fiscaal adviseurs de verduurzaming bij hun mkb-klanten aanjagen, zo betoogde Fred de Jong in zijn lezing. En het laat zien dat duurzaamheid niet alleen over het klimaat gaat, maar ook over uitdagingen op financieel en sociaal gebied. Het onderzoek dat binnen het associate lectoraat wordt verricht heeft nu geleid tot de ontwikkeling van het Financieel Advieswiel MKB, een model waarmee meervoudige waardecreatie concreet wordt gemaakt voor de adviesmarkt. Het model wordt ingezet om adviseurs en studenten te stimuleren om duurzaamheid toe te passen in de advisering aan het mkb.
 
Een paneldiscussie onder leiding van lector Finance & Control dr. Koos Wagensveld vormde de afsluiting van het symposium. Daarin spraken de deelnemers de verwachting uit dat financieel en fiscaal adviseurs nu echt aan de slag gaan met duurzaamheid bij hun mkb-klanten. En werd aangekondigd dat het associate lectoraat intensiever gaat samenwerken met de advieswereld, onder meer via partnerships met Adfiz (brancheorganisatie van onafhankelijk financieel adviseurs) en het Register Belastingadviseurs.
 
Geplaatst op 20-05-2022

Volgende >


Share on: