Grotere kantoren groeien vaker, kleinere kantoren groeien harder

De positieve verwachtingen voor 2019 zijn uitgekomen, zo blijkt uit de Adfiz Nieuwjaarspeiling. Opnieuw groeien zowel de zakelijke als de particuliere omzet en klantenaantallen. Innovatie en risicomanagement winnen terrein op de prioriteitenkalender, waar actief klantbeheer opnieuw ruim bovenaan staat.

Zakelijk sterk in de lift
De omzetcijfers zijn in lijn met de positieve verwachtingen voor 2019. Hoewel de realisatie nog beter uitpakt dan de verwachtingen (minder daling, meer stijging) heeft 2019 bij de meeste Adfiz-leden geleverd wat ze vorig jaar verwachtten. 
De omzet stijgt over de volle breedte van het bedrijf, waarbij met name de zakelijke markt bij de meeste kantoren (80%) voor (sterk) stijgende omzet zorgt (gemiddeld +17%). De verwachting is dat dit zich ook in 2020 voortzet (79% verwacht stijging omzet, 76% verwacht stijging in aantal klanten). Het aandeel zakelijk in de totale portefeuille is gestegen van 36% naar 40%.
Ook schade en leven particulier, goed voor gemiddeld 36% van de omzet, stijgt bij 2/3 van de leden. Bij hypotheek is het beeld het meest verdeeld (52% stijg, 31% daalt). 

Opvallend is dat bij kantoren vanaf 6 fte veel vaker groei wordt gerapporteerd, maar dat bij de groeiende kantoren tot 5 fte de groei procentueel juist groter is. Als we kijken naar kantoren met een dalende omzet is er geen groot verschil naar kantoorgrootte. Hoewel het marktbeeld duidelijk positief is, geeft 1 op de 10 kantoren aan dat 2019 overall in de min gaat.

Aandacht voor bestaande klanten
Aan de respondenten is gevraagd om hun prioriteiten voor 2020 aan te geven. De top 3 prioriteiten ziet er als volgt uit: 
  1. Actief beheer portefeuille
  2. Groei in zakelijke markt
  3. Groei binnen bestaande klanten
Innovatie en risicomanagement stijgen flink qua prioriteit, groei met nieuwe en particuliere klanten verliest prioriteit.
Een samenvatting van de resultaten vind je in deze infographic.
Alle uitkomsten zijn gebundeld in deze rapportage.
 
Geplaatst op 30-01-2020

< VorigeVolgende >


Share on: