Partnerschap MKB-Nederland en Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden start met MKB-Nederland een partnerschap voor ondernemers en medewerkers om vitaal, betrokken, veilig en productief te kunnen werken. Het partnerschap moet ideeën samenbrengen van ondernemers en deze snel toepasbaar maken.

De 1,5 meter innovatie challenge, van start gegaan op 2 juni jl., maakt deel uit van dit partnerschapprogramma. Volgens Harry van der Zwan, directeur NN Business Partners, onderneem je samen. "Innovatie ontstaat als je een omgeving creëert waar mensen en ideeën samen komen."

Van der Zwan: "Ondernemers staan op dit moment voor grote uitdagingen. Daarom is het van belang dat we kennis, ervaring en ook oplossingen delen. En gezamenlijk de schouders eronder zetten, om te zorgen dat we er allemaal sterker uitkomen. Om dit te bekrachtigen heeft Nationale-Nederlanden de site Ondernemen doe je samen opgezet en staat het NN-netwerk van experts klaar voor zakelijke klanten en business partners. Met de 1,5 meter innovatie challenge willen we samen met deelnemende partners ondernemers uitdagen om mee te denken over de nieuwe anderhalvemetereconomie."

Innovatie Challenge
De afgelopen periode zijn diverse sectoren elkaar te hulp geschoten. Tal van slimme oplossingen zijn bedacht om ook binnen de anderhalvemetereconomie bedrijven draaiende te houden en klanten op een veilige manier te bedienen. En de praktijk wijst uit dat ondernemers, naast de goede handreikingen en protocollen van branches, creatief zijn.
Om de beste ideeën boven tafel te krijgen en die te delen met andere ondernemers, organiseren MKB-Nederland, VNO-NCW samen met Nationale-Nederlanden, Van Spaendonck en MKB Servicedesk de 1,5 meter innovatie challenge. Het gaat hierbij om slimme, concrete ideeën en oplossingen die snel ten uitvoer kunnen worden gebracht en betrekking hebben op afstand houden, hygiëne, (inzet van) personeel, beschermingsmaatregelen of gedragsbeïnvloeding van klanten en/of medewerkers. 

Ondernemers kunnen hun oplossingen tot 3 juli 2020 insturen. Een jury kiest medio juli een top 3 uit de inzendingen. De beste oplossingen worden onder de aandacht gebracht via sociale media en ondernemersplatformen. Voor de winnaar ligt er ook een prijs van 7.500 euro klaar. 

Nationale-Nederlanden en de andere partners helpen de winnaars om het idee te realiseren en breder in te zetten. 
Geplaatst op 05-06-2020


Share on: