Hoe COVID-19 de schadetrends en risicoposities voor bedrijven en hun verzekeraars verandert

De COVID-19-pandemie is een van de grootste economische schadegevallen in de geschiedenis voor zowel bedrijven als verzekeraars. Maar niet alleen de omvang van de gevolgen is ongekend. Schadetrends en risicoblootstellingen zullen zich waarschijnlijk op de middellange en lange termijn ontwikkelen als gevolg van de pandemie, volgens een nieuw rapport: COVID-19, Changing Claims Patterns van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

Door de afname van de economische activiteit tijdens de lockdown-fases, zijn de traditionele schadeclaims op het gebied van onroerend goed en aansprakelijkheid getemperd, met name in de luchtvaart- en vrachtsector, maar ook in veel andere sectoren met minder arbeidsongevallen, op de weg en in de openbare ruimte.
 
"De uitbraak van het coronavirus heeft het risico in sommige gebieden verminderd, terwijl het in andere gebieden juist is veranderd en toegenomen. De bredere veranderingen in de maatschappij en de industrie die door de pandemie zijn teweeggebracht en versneld, zullen waarschijnlijk een langetermijneffect hebben op de schadepatronen en -trends in de bedrijfsverzekeringssector", zegt Thomas Sepp, Chief Claims Officer van AGCS. "De groeiende afhankelijkheid van technologie, de verschuiving naar werken op afstand, de vermindering van het aantal vliegreizen, de uitbreiding van groene energie en infrastructuur en een heroverweging van de wereldwijde toeleveringsketens zullen de toekomstige schadetrends voor bedrijven en hun verzekeraars bepalen".
 
Overdreven en ingetogen
"We hebben claims gezien in sommige branches, zoals de entertainmentverzekering, schommeling tijdens COVID-19, terwijl de traditionele eigendoms- en aansprakelijkheidsclaims zijn ingeperkt tijdens de lockdown periodes," zegt AGCS Global Head of Claims, Philipp Cremer. "Er is nog steeds het potentieel voor eisen om voor te komen als fabrieken en bedrijven herstarten na periodes van winterslaap, en gezien de langere ontwikkelingspatronen voor eisen van derden in slachtofferlijnen.
 
Schademeldingen van auto-ongelukken, uitglijden en vallen of verwondingen op de werkplek vertraagden naarmate meer mensen thuisbleven, en met de tijdelijke sluiting van veel winkels, luchthavens en bedrijven tijdens lockdowns over de hele wereld. AGCS merkte ook een positief effect op de schaderegeling in de VS door de opschorting van rechtbanken en rechtszaken. Sommige eisers staan meer open voor buitengerechtelijke schikkingen dan dat zij ervoor kiezen om lang te wachten tot hun zaak is gepland, een trend die ook in een andere recente AGCS-publicatie over aansprakelijkheidsschadetrends wordt belicht. In het algemeen zal de schadevergoedingsactiviteit waarschijnlijk weer aantrekken na de hervatting van de economische activiteit.
 
In het AGCS-verslag wordt het effect van de pandemie op de schadetrends in de verschillende verzekeringssectoren vastgesteld en wordt aangegeven hoe deze zich in de toekomst zouden kunnen ontwikkelen:
 
De luchtvaart
De luchtvaartsector heeft tot nu toe weinig schadeclaims gezien die rechtstreeks verband houden met de pandemie. In een klein aantal kennisgevingen van aansprakelijkheid hebben passagiers luchtvaartmaatschappijen aangeklaagd wegens annuleringen of verstoringen. Ongevallen met uitglijden en vallen op luchthavens - traditioneel een van de meest voorkomende oorzaken van luchtvaartclaims - zijn afgenomen met de enorme afname van het wereldwijde luchtverkeer, dat in april 2020 met een recordaantal van 94% op jaarbasis is gedaald.
 
"Hoewel een groot deel van de wereldvloot van luchtvaartmaatschappijen aan de grond is gehouden, verdwijnt de blootstelling aan verliezen niet zomaar. In plaats daarvan veranderen ze en kunnen ze nieuwe risico's opleveren", zegt Joerg Ahrens, Global Head of Long-Tail Claims bij AGCS. Zo kunnen vliegtuigen die aan de grond worden gehouden, worden blootgesteld aan schade door orkanen, tornado's of hagelbuien. Ook het risico op rangeer- of grondincidenten neemt toe en kan leiden tot kostbare claims.
 
Onroerend goed/bedrijfsonderbreking

Schadeclaims voor eigendommen werden niet significant beïnvloed door COVID-19, omdat er geen verband bestaat tussen schadeclaims en schadegevallen zoals het weer. Naarmate de productielijnen opnieuw opstarten en de helling opgaan, kan dit echter het risico van machinebreuk en -schade en zelfs van brand en ontploffing verergeren. "Het opnieuw opstarten van een fabriek is een stresstest. We hebben de afgelopen maanden al een aantal claims gezien met betrekking tot ramp-ups - en er kunnen er nog meer komen", zegt Raymond Hogendoorn, Global Head of Short-Tail Claims, AGCS. Bovendien kunnen inspecties en onderhoud worden vertraagd of kunnen verliesincidenten zoals een brand of een ontsnapping van water te laat worden opgemerkt, waardoor de ernst van de schade toeneemt.
 
COVID-19 heeft wereldwijd bedrijfssluitingen en -verstoringen veroorzaakt die vaak niet gedekt zijn als er geen fysieke schade is als aanleiding voor dekking. De pandemie heeft echter op verschillende manieren invloed gehad op de afhandeling van standaard bedrijfsonderbrekingsclaims (BI). Aan de ene kant zullen fabrieken in een winterslaap geen grote BI-claims produceren, omdat veel fabrikanten, hun klanten en leveranciers de productie stilleggen of terugschroeven. Toen een Amerikaanse automobielfabrikant in het voorjaar door een tornado werd getroffen, was het verlies aan bedrijfsonderbrekingen minder groot dan bij een normale bedrijfsvoering het geval zou zijn geweest. Omgekeerd kunnen insluitingsmaatregelen tijdens lockdowns tot langere en duurdere onderbrekingen leiden, aangezien toegangsbeperkingen effectieve verliesbeperking voorkomen en de herstelperiode verlengen, zoals een brand en explosie in een chemische fabriek in Zuid-Korea aantoonde.
 
Aansprakelijkheids- en Directeurs- en Officiersverzekering (D&O)
Tot op heden heeft AGCS slechts enkele aansprakelijkheidsclaims gezien die verband houden met COVID-19. Aansprakelijkheidsclaims zijn echter meestal long-tail met een vertraging in de rapportage, zodat algemene aansprakelijkheids- en werknemersclaims met betrekking tot COVID-19 nog kunnen ontstaan. Een aantal uitbraken van het coronavirus is in verband gebracht met risicovolle omgevingen zoals sportscholen, casino's, verzorgingstehuizen, cruiseschepen of voedsel- en vleesverwerkende bedrijven.

Een golf van faillissementen, evenals event-gedreven rechtszaken, zouden potentiële bronnen van D&O vorderingen kunnen zijn. Tot op heden is slechts een relatief klein aantal rechtszaken in verband met COVID-19 in de Verenigde Staten aangespannen, waaronder rechtszaken tegen cruiseschipmaatschappijen die te lijden hebben gehad van uitbraken. De pandemie zou kunnen leiden tot verdere rechtszaken tegen bedrijven en hun directeuren en functionarissen, als de indruk bestaat dat de raden van bestuur zich niet voldoende hebben voorbereid op een pandemie of langdurige perioden van verminderde inkomsten.
 
Langetermijnvorderingstrends
COVID-19 versnelt veel trends, zoals een toenemende afhankelijkheid van technologie en een groeiend bewustzijn van de kwetsbaarheid van complexe wereldwijde toeleveringsketens. In de toekomst wordt van veel bedrijven verwacht dat zij hun toeleveringsketens herzien en ontdoen van risico's en dat zij meer veerkracht opbouwen. Dit zou kunnen betekenen dat kritieke productiegebieden enigszins worden omgegooid vanwege de verstoring die door de pandemie is veroorzaakt. Een dergelijke verschuiving zou waarschijnlijk gevolgen hebben voor de frequentie van claims en de kosten van eventuele toekomstige bedrijfsonderbrekingen.
 
Intussen betekent de groei van thuiswerk dat bedrijven in de toekomst misschien minder onroerende goederen en minder werknemers ter plaatse hebben, maar er zouden overeenkomstige veranderingen in de beloning van werknemers en cyberrisico's zijn. Tijdens de pandemie is de blootstelling aan cyberrisico's toegenomen, waarbij de meldingen van het aantal ransomware- en zakelijke e-mailcompromisaanvallen toenemen. Tot nu toe heeft AGCS slechts een klein aantal cyberaanvallen gezien, die echter gerelateerd zijn aan COVID-19.
 
Digitale schadeafhandeling
COVID-19 heeft ook de behoefte aan digitalisering van de schadeafhandeling versterkt. Schadeclaims op afstand kunnen nu worden geïnspecteerd en beoordeeld op tornado's, overstromingen of grote industriële ongelukken met behulp van satelliet-, drone- of beeldopnametechnologie en -hulpmiddelen zoals MirrorMe. "Nog maar een paar jaar geleden waren schadeclaims meestal handmatig en op papier gebaseerd en veel mensen hadden zich niet kunnen voorstellen dat ze claims op afstand zouden behandelen", zegt Cremer. "Nu speelt technologie een sleutelrol. Het cloudgebaseerde schadeplatform van AGCS heeft de test van het coronavirus doorstaan, waarbij onze digitale schadevergoedingsprocessen tijdens de gehele lockdown veerkrachtig bleken te zijn. Dit, samen met een sterk collaboratieve aanpak van onze klanten en makelaars, heeft onze schadeteams in staat gesteld om een golf van claims af te handelen en een deskundige service te leveren zonder onderbreking, terwijl ze op afstand werken".
 
Geplaatst op 06-10-2020

Volgende >


Share on: