Jeroen Fröhlich: Maart belangrijk beslissingsmoment corona

Een jaar geleden brak corona uit. Geen van ons had vermoed dat de impact van het coronavirus zo groot zou zijn. Wat het coronatijdperk ons gebracht heeft? We stelden de markt een aantal vragen over de impact die corona heeft op ons persoonlijk, op de bedrijven waar we werken en op onze markt. De komende periode kunt u in de nieuwsbrieven lezen hoe branchegenoten deze periode ervaren. Vandaag Jeroen Fröhlich van Sedgwick.

Naam: Jeroen Fröhlich
Leeftijd: 53 
Opleiding(en): MBA    aan: RSM
Bedrijf: Sedgwick
Functie: CEO
Sinds: 2006

Welke impact heeft corona op de branche? 
Ten eerste een grote verschuiving in soort en aantallen schaden; minder reiskilometers betekent bijvoorbeeld minder autoschaden en letsel. Verminderde economische activiteit heeft hier ook invloed op, terwijl tegelijkertijd door het wegvallen van orders, de tijdelijke sluiting en het afzeggen van evenementen verzekeraars enorme claims binnen zien komen.
 
Tegelijkertijd merken we dat het gezamenlijk bouwen aan de toekomst een stapje terug doet; video-calls zijn toch te beperkt om echt diepgaand samen te werken. Vooral tijdens de eerste golf gingen veel bedrijven, begrijpelijk, in de overlevingsmodus.
 
De laatste en wellicht belangrijkste is de impact op onze collega’s. We moeten er goed voor waken de saamhorigheid te blijven voelen, ook op afstand, en goed oog houden voor de stress en druk die thuiswerken, al dan niet met kleine kinderen, met zich meebrengt.
 
 
Zijn er voor de branche ook positieve consequenties? Zo ja, welke? 
Deze COVID-periode vergroot de negatieve én de positieve aspecten van het leven. Met alle beperkingen leer je ook dankbaar te zijn voor wat je wel hebt en kunt. Dit zit ook in de steun en samenwerking met klanten en collega’s. Begrijpelijkerwijs is er het afgelopen jaar veel energie intern gericht geweest: proberen zo goed mogelijk deze fase te overleven. We staan als branche voor de keuze om de lessen van COVID te vertalen in een positieve ontwikkeling van samenwerking en oplossingen vinden die recht doen aan allen. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor verzekeraars.
 
Heeft corona negatieve consequenties voor de branche? 
Individueel zal dit sterk verschillen, afhankelijk van de branche waarin je werkt. Als geheel zullen we er sterker uitkomen, zolang we maar blijven werken aan samenwerking en verbetering. Daarbij moeten we goed oog houden voor de mensen die het nu emotioneel zwaar hebben. 
 
Wat zijn de positieve gevolgen van corona voor uw bedrijf? 
De saamhorigheid in de eerste maanden heeft mij geraakt, en de waarde die onze collega’s hechten aan hun werk bij Sedgwick. Met de impact die COVID heeft op de diverse branches, konden we dankzij de inzet van onze collega’s en het vertrouwen van onze klanten toch een goede prestatie leveren, zowel kwalitatief als qua resultaat.
Daarmee kunnen we continuïteit borgen.
 
Wat zijn de negatieve gevolgen van corona voor uw bedrijf? 
Verminderd werken aan verbinding en de stress die thuiswerken bij collega’s oplevert. 
 
Welke impact heeft corona op uw collega’s/medewerkers? 
Verschilt per individu, maar met name collega’s met jonge kinderen die thuiswerken hebben het zwaar. 
 
Welke impact heeft corona op u persoonlijk? 
Het is met name erg vervelend dat je niet altijd perspectief kunt bieden omdat er veel onzekerheid is en je geen controle hebt over iets wat een grote impact heeft op mensen. Privé zijn de beperkingen natuurlijk irritant, maar als gezin gaan we er wel goed mee om. En zoals gezegd, oog houden voor de mooie zaken in het leven.
 
Wat is het mooiste dat is voortgekomen uit het ‘coronatijdperk’? 
Het gevoel van saamhorigheid en actie om het bedrijf in de eerste golf om te bouwen tot een corona-bestande organisatie. Dat gaf veel energie.
 
Hoe ziet u 2021? 
Maart wordt denk ik een heel belangrijk beslissingsmoment – met lente komt hoop, maar als COVID dan nog niet beheersbaar is, zie ik het pessimistischer in dan 2020.
 
 
 
Geplaatst op 05-03-2021

< VorigeVolgende >


Share on: