Onderzoek naar oorzaak aan de grond gelopen schip Ever Given

Nu de aan de grond gelopen Ever Given weer vlot is getrokken, wordt onderzocht wat er is misgegaan en in welke mate het schip verantwoordelijk is voor het ongeval dat heeft geleid tot de zes dagen durende blokkering van het Suezkanaal. Volgens een inschatting van De Britse scheepvaartskrant Lloyd’s List wordt de schade geschat op 340 miljoen euro per uur.

Er lagen aan weerszijden van het kanaal rond de 400 schepen te wachten. Zo’n 12 procent van de wereldhandel gaat via het 193 kilometer lange Suezkanaal. De schade kan oplopen tot tientallen miljarden.
 
Aangezien de Ever Given onder Panamese vlag voer, zal 's werelds grootste scheepsregister het belangrijkste onderzoek naar het ongeval uitvoeren, zoals voorgeschreven door de internationale maritieme verdragen. De conclusies en bevindingen worden meegedeeld aan de Internationale Maritieme Organisatie.
 
Tot dusver heeft het register nog geen verklaring afgelegd over het tijdschema van het onderzoek en over het tijdstip waarop de voorlopige bevindingen beschikbaar kunnen zijn. Volgens een publicatie in Lloyd’s List zal de Suez Canal Authority waarschijnlijk een parallel onderzoek instellen, evenals Bernard Schulte Shipmanagers (BSM), de beheerder van het containerschip, en de Protection and Indemnity Club UK P&I, die de aansprakelijkheden dekt die voortvloeien uit het vastlopen van het schip.
 
Cruciaal bij het vaststellen van wat er mis is gegaan, zijn de gegevens van de Voyage Data Recorder (VDR), de maritieme tegenhanger van de 'zwarte doos' in vliegtuigen in de luchtvaartindustrie. 
 
De scheepsmanagers zullen de VDR bij aankomst in Egypte overhandigen aan een vertegenwoordiger van het Panamese register zodat het onderzoek kan beginnen. Volgens Loyd's List zal de vertegenwoordiger naar verwachting dinsdagavond aan boord gaan vanuit Ismalia, op de westelijke oever van het Suezkanaal, waar het schip naartoe werd gesleept. Daar zullen verklaringen van de bemanning worden afgenomen, andere informatie worden verzameld en toegang tot de VDR worden verleend.
 
Er is nog weinig inzicht in de mogelijke oorzaken. Twee kanaalloodsen waren aan boord van het schip, dat op het moment van het ongeval vijfde was in de doorvaart van het konvooi, volgens de scheepsmanager, die het ongeval toeschreef aan de wind die Ever Given uit koers had geblazen, is er geen mechanisch of elektrisch defect geweest.
 
De directie van de kanaalautoriteit verklaarde aanvankelijk dat de wind niet verantwoordelijk was. Lloyd's List stelde vast dat de wind op het moment van het ongeluk ongeveer 30 knopen bedroeg en dat de navigatieregels toestonden dat een schip van deze omvang onder dergelijke omstandigheden voer.
 
Zowel BSM als de Japanse reders en de Britse P&I Club zullen aan dit centrale onderzoek meewerken, net als de Suez Canal Authority. 
 
 
Bron: Loyd's List
Geplaatst op 30-03-2021

< VorigeVolgende >


Share on: