Rob ter Mors: Ik zie ernaar uit leden en partners weer persoonlijk te ontmoeten

Een jaar geleden brak corona uit. Geen van ons had vermoed dat de impact van het coronavirus zo groot zou zijn. Wat het coronatijdperk ons gebracht heeft? We stelden de markt een aantal vragen over de impact die corona heeft op ons persoonlijk, op de bedrijven waar we werken en op onze markt. De komende periode kunt u in de nieuwsbrieven lezen hoe branchegenoten deze periode ervaren. Vandaag Rob ter Mors, uitvoerend bestuurder bij de VNAB.

Leeftijd: 57 
Opleiding(en): Commerciële Economie aan HBO en Advanced Management Programme aan INSEAD Singapore
Eigenaar/Werkt bij: Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB)
Functie: Uitvoerend Bestuurder
Sinds: 1 maart 2020


Welke impact heeft volgens u corona op de branche? 
De impact van de coronacrisis op de branche is veelomvattend en tegelijkertijd deels nog onduidelijk. In de risicomodellen zal ongetwijfeld wel eens het woord pandemie zijn gevallen, maar dat we er daadwerkelijk mee moeten dealen, hadden weinigen gedacht. Economisch zijn er segmenten die hard worden geraakt met twijfel over de wijze waarop de toekomst kan worden vormgegeven. Polisvoorwaarden zijn aangescherpt met pandemie clausules om de verzekerbaarheid te borgen en tegelijkertijd moet er worden meegedacht over oplossingen voor deze segmenten.
 

Zijn er voor de branche ook positieve consequenties? Zo ja, welke? 
Het is lastig om positieve consequenties te verbinden aan een pandemie met enorme impact op de maatschappij en de mensen. De branche heeft laten zien dat veerkracht en aanpassingsvermogen onderdeel is van de skills en dat samenwerken om de klappen op te vangen, zeker bij de verzekerden, snel van de grond is gekomen. De verwachting is ook dat er een andere verdeling zal blijven tussen thuiswerken en op kantoor aanwezig zijn. Hoe die balans er uit gaat zien, is nog niet helder. 
 

Heeft corona negatieve consequenties voor de branche? 
Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de coronacrisis op de levensvatbaarheid van bedrijven in de segmenten die zwaar te lijden hebben zoals horeca, retail, evenementen, cultuur en reizen. Indien er een zware kaalslag komt onder die bedrijven nadat de overheidssteun wordt afgebouwd, dan kan dit consequenties hebben voor de verzekerbaarheid van segmenten c.q. de prijs en voorwaarden van die verzekerbaarheid. 
 

Wat zijn de positieve gevolgen van corona voor uw bedrijf? 
De VNAB heeft laten zien dat de organisatie snel kan omschakelen indien dit gevraagd wordt op korte termijn. Zonder impact op de kwaliteit van de dienstverlening voor de leden. De IT-dienstverlening is ’gewoon’ doorgegaan, de events zijn omgezet naar online, met als resultaat dat er nog meer deelnemers zijn dan bij de fysieke events. De commissies en werkgroepen hebben uitstekend gefunctioneerd met behulp van Microsoft Teams. We hebben gezien dat we als brancheorganisatie effectief kunnen blijven en kijken ook hoe we de overlegstructuren, op basis van de lessen van het coronatijdperk, aanpassen. Waarschijnlijk wordt het een mix van elkaar af en toe fysiek ontmoeten en online vergaderen. 
 


Wat zijn de negatieve gevolgen van corona voor uw bedrijf? 
Ontmoeten en verbinden is één van de 3 pijlers van de VNAB en ook al zijn we met zijn allen in staat om snel om te schakelen naar online events en meetings, na een klein jaar merken we nu dat het persoonlijk contact niet te vervangen is door Teams of Zoom. Het kennis – en ontmoetingscentrum van de VNAB ligt er stil bij, maar is door investeringen in technologie klaar om onze leden te helpen met het organiseren van online/hybride events.  
 

Welke impact heeft corona op uw collega’s/medewerkers?
Samenwerken heeft een andere dimensie gekregen; we zijn efficiënter gaan werken, ook al was thuiswerken en een flexibele invulling van de werkweek al gangbaar bij de VNAB, maar het vergt wel meer tijd en aandacht om een goed gevoel te houden bij de organisatie en je eigen team. Het blijft bijzonder dat je de eigen collega’s soms maanden niet in levenden lijve ziet. Zeker collega’s die thuiswerken, kinderen hebben en tijdens de lockdown moeten werken en lesgeven, hebben het zwaar. We kijken bij hen wat kan en geven een simpele boodschap dat werken in een lockdown dan maar even op de tweede plaats komt. 
 

Welke impact heeft corona op u persoonlijk? 
Velen in de branche weten dat ik kort na mijn aantreden bij de VNAB op 18 maart 2020 ben opgenomen in het ziekenhuis met het Covid-19 virus. Na een periode op de IC ben ik na een herstelperiode van vijf maanden op 1 september eindelijk fulltime begonnen als uitvoerend bestuurder. Het goede nieuws is dat ik 100% hersteld ben en het zeer naar mijn zin heb bij de VNAB.  
 

Wat is het mooiste dat is voortgekomen uit het ‘coronatijdperk’? 
Het ‘mooiste’ vind ik geen goede omschrijving. Als ik iets moet noemen, dan wel het besef dat het leven niet maakbaar is en je dus ook niet altijd aan het stuur kunt zitten. Je kunt wel richting en kracht geven aan de wijze waarop je omgaat met datgene wat je overkomt.  
 

Hoe ziet u 2021? 
Het is meer een hoop; een hoop dat we snel gevaccineerd zijn en de wereld om ons heen normaliseert. En dat we dan een beetje beter op elkaar letten en de samenleving leert van wat ons overkomt. En niet te vergeten dat ik er enorm naar uitzie om leden en partners weer persoonlijk te ontmoeten! 
 
 
Geplaatst op 09-03-2021

< VorigeVolgende >


Share on: