NARIM Congres 2021 een groot succes

Tijdens het 'All on Board' NARIM Congres van 27 en 28 september vierde de NARIM tevens zijn 25-jarig jubileum. Op de bijzondere locatie SS Rotterdam werden op maandagochtend 360 gasten verwelkomd. Voor de meesten was dit het eerste congres sinds lange tijd.

Na ontvangst en het officiële welkomstwoord door voorzitter Adri van der Waart nam Maarten Bouwhuis het woord over als dagvoorzitter en debatleider. Na een inspirerend openingswoord door Dichtwater werd de eerste spreker, de Nederlandse internist en hoogleraar geneeskunde, Marcel Levi aangekondigd. 

Levi is sinds 1 april 2021 voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk (NWO). Hij wordt gezien als een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en gaf een interessante lezing over een stuk riskmanagement binnen de gezondheidszorg. 

 
Vervolgens werd een lezing gehouden over emissieuitstoot en ETS. De lezing betrof de grote uitstoters van broeikasgassen in de EU die verplicht zijn om deel te nemen aan het emissiehandelssysteem (ETS). Met dit systeem wordt circa 40 procent van de EU-broeikas-gasuitstoot gereguleerd en de hoogte van de CO2-prijs wordt door de markt vastgesteld.
 
Als derde spreker gaf tech-expert en schrijver Jarno Duursma een lezing over AI en ging dieper in op de ontwikkelingen en gevaren en gaf een kijkje in de toekomst aan de hand van visuele voorbeelden en schetste de toekomst zoals deze er hoogstwaarschijnlijk uit gaat zien op het gebied van high-tech.
 
Als laatste spreker was het de beurt aan filosoof Lambert Kamphuis die met de nodige scherpzinnigheid en vier filosofische tips de mensen in de zaal liet zien en ervaren hoe ze op koers kunnen blijven in deze tijd.

Aan het einde van de eerste congresdag werd iedereen uitgenodigd om gezamelijk het glas te heffen en te toosten op het 25-jarig jubileum van de NARIM. Daarna was het tijd om te netwerken. De avond werd culinair en muzikaal opgeluisterd en zorgde voor een zeer geslaagde avond.

De tweede congresdag begon om 9.00 uur met de ontvangst door presentator Maarten Bouwhuis en het programma bestond uit een aantal subsessies over verschillende onderwerpen binnen de branche. Rond het middaguur kwam iedereen bij elkaaar in de plenaire zaal voor de uitreiking van de NARIM Award met aansluitend een gezamelijke lunch, waarna het jubileumcongres 2021 werd afgesloten en iedereen moe maar voldaan huiswaarts ging.

In het komende SCHADE magazine wordt uitgebreid verslag gedaan van het NARIM jubileumcongres.

Geplaatst op 28-09-2021


Share on: