Verbond opent pagina Verzekeringen & Oekraïne

Met de Russische inval verandert de situatie in Oekraïne voortdurend. Dat kan, ook door nieuwe sancties, effect hebben op verzekerden en op hoe verzekeraars om moeten gaan met wet- en regelgeving. Het Verbond van Verzekeraars heeft een pagina geopend voor meer informatie over de situatie in Oekraïne in relatie tot verzekeren.

Sanctiewet en regelgeving
Bedrijven en zeker ook financiële instellingen moeten extra alert zijn op toevoegingen aan de zogenaamde sanctielijsten. Deze worden regelmatig aangepast op basis van verscherpte sancties door onder andere de Verenigde Naties (VN), de Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie (EU). Handel en het faciliteren van activiteiten met personen of entiteiten op deze lijsten is verboden, er staan dan ook hoge boetes op.


Reisverzekeringen
De kleurcode van het reisadvies van de Nederlandse overheid is ‘rood’ voor heel Oekraïne sinds 12 februari. Dat betekent dat het te gevaarlijk is om ernaartoe te reizen. De overheid heeft aangeraden om er in geen geval naartoe te reizen en heeft duidelijk gemaakt dat zij niet kunnen helpen wanneer iemand in de problemen komt. Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is leidend voor reisverzekeraars en heeft gevolgen voor de dekking van je reis- en annuleringsverzekering.

Kredietverzekeringen
Het risico dat een bedrijf loopt wanneer het producten of diensten levert aan debiteuren gevestigd in Oekraïne en deze prestaties pas na levering hoeven te worden betaald (zogenoemd ‘handelskrediet’), is als gevolg van de oplopende spanning in de regio verder toegenomen. In reactie op de ontwikkelingen is het goed om dit risico te heroverwegen en mogelijk maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door nieuwe leveringen te doen op basis van vooruitbetaling of door het verkrijgen van aanvullende garanties. De dekking die kredietverzekeraars bieden aan leveranciers.

Cyberverzekeringen
Cyberverzekeringen richten zich niet specifiek op bedreigingen uit een land of regio en kennen daardoor in de regel geen specifieke uitsluiting(en). Maar, ‘oorlog’ kan in sommige gevallen opgenomen zijn als uitsluiting.

Molest
Molest zijn grootschalige, door menselijk handelen veroorzaakte, gewelddadige calamiteiten. Oorlog en andere grootschalige calamiteiten zijn vaak uitgesloten van dekking vanwege het cumulatierisico en het mogelijk in gevaar brengen van de financiële stabiliteit van verzekeraars. Sommige vormen ervan zijn dan ook wettelijk geregeld.

Verbod op verzekeren van schades door molest
Het is een reguliere schadeverzekeraar met zetel in Nederland verboden om schades te verzekeren die zijn veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij die zich in Nederland voordoen. Het verbod geldt alleen voor verzekeraars onder Nederlands toezicht. Bijkantoren van buitenlandse partijen kunnen voor Nederlandse klanten wél dekking bieden tegen vormen van molest. 

Kijk voor een compleet overzicht op de pagina van het Verbond van Verzekeraars.

Geplaatst op 24-02-2022

Volgende >


Share on: