CFD roept politici op voor een nieuwe vorm van financieel advies

CFD, brancheorganisatie voor de financieel dienstverlener, roept alle politici op om een lans te breken voor een nieuwe vorm van financiering van financieel advies. En de brancheorganisatie deelt hoe de financiƫle adviessector hieraan een wezenlijke bijdrage kan leveren voor een financieel veiligere samenleving.

Ongeveer tien jaar geleden is door de politiek de fiscale aftrekbaarheid van financieel advies beperkt tot uitsluitend advies/bemiddeling bij hypotheken.

Door het provisieverbod op complexe financiële producten is tegelijk ook gesubsidieerd (gratis) advies verdwenen. De branche werkt nu op uurtje/factuurtje basis en factureert rechtstreeks aan consumenten. De gevolgen van deze besluiten zijn ingrijpend.
De markten voor pensioenadvies, vermogens -en spaaradvies en advies over de financiële risico's bij overlijden zijn, vooral in de midden en lagere inkomensklassen, compleet ingestort.

Pro-actief integraal financieel advies is vooral een luxe voor de top 10% inkomens geworden. Hierdoor zijn inmiddels miljoenen consumenten zich niet meer bewust van de financiële risico’s die ze lopen. Dat wordt ook al zichtbaar in de markt. Het pensioen blijkt vaak te laag om de vaste lasten goed te kunnen betalen, we zien steeds vaker onderverzekering bij uitvaartkosten en gedwongen verhuizingen na overlijden partner, omdat er een inkomen wegvalt waar geen solide verzekeringsdekking tegenover staat. Dit laatste is vooral nijpend, omdat er voor de langstlevende partner ook geen huurhuis beschikbaar is en een koopwoning op één inkomen onhaalbaar blijkt.

Maar dat verbleekt allemaal bij de situatie waarin we nu verkeren.

Er is de komende jaren sprake van een ‘perfecte storm’.
 • De omslag naar een nieuw pensioenstelsel zonder periodiek integraal en onafhankelijk financieel advies leidt tot kritische beleggingsrisico's.
 • De huizenmarkt laat tekenen zien die tot instorting kunnen leiden, met als gevolg veel onderwaterhypotheken.
 • De energiecrisis slaat een enorm gat in het huishoudboekje.
 • De superinflatie eet niet alleen versneld de huishoudrekening leeg, maar het grote gat tussen spaarrente en inflatie zorgt er ook nog eens voor dat de waarde van de spaarrekening verdampt.
 • De motor achter de werkgelegenheid, het MKB, staat aan de vooravond van een faillissementsgolf, met alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheid.
 • De aandelenmarktbubbel is zo opgeblazen door de jarenlange geldcreatie, dat het onvermijdelijk is dat ook daar een flinke correctie zal plaatsvinden.
 • De te ver doorgeschoten mondiale schuldeconomie vormt een enorme bedreiging voor de levensstandaard van miljarden mensen.
 • De aanpak van het klimaat zorgt op kortere termijn voor extra financiële druk bij gezinnen.

Het NIBUD spreekt al enige tijd haar zorg uit dat steeds meer gezinnen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Kredietverstrekkers en incassobureaus zien de betalingsproblemen al toenemen en er zijn zelfs al huishoudens die de zorgpolis maar de deur uit doen om nog rond te kunnen komen.

En we staan nog maar aan het begin van een jarenlange en waarschijnlijk diepe crisis!

FINANCIEEL ADVIES IS EEN BASISBEHOEFTE
Onafhankelijk financieel advies is nu misschien wel belangrijker dan ooit. Er zijn duizenden gekwalificeerde onafhankelijk financieel adviseurs in Nederland die door eerdere politieke maatregelen niet meer aan tafel komen bij consumenten om ze te helpen hun financiële risico’s beter af te dekken, spaarvermogens inflatiebestendiger te maken en ondersteuning kunnen bieden bij belangrijke pensioenkeuzes.

Daarbovenop zijn steeds meer financieel adviseurs kundig op het gebied van advies over verduurzaming van de woning, inclusief de financiering daarvan. Dat kan de energietransitie belangrijk versnellen.

De bottleneck is echter dat consumenten niet voor financieel advies willen betalen. Vaak omdat ze zelf de risico’s niet kunnen inschatten, of omdat het geld er eenvoudigweg niet voor is.

Oproep aan politici
Daarom roept CFD alle politici op om een lans te breken voor een nieuwe vorm van financiering van financieel advies.

Een vorm waarbij de verzekeraars (bijvoorbeeld uit een algemene pot) een vergoeding aan consumenten betalen voor een onafhankelijk financieel advies én waarbij de kosten van financieel advies weer aftrekbaar worden in de IB-aangifte. Daarnaast kunnen onafhankelijk financieel adviseurs met vaste bedragen werken voor een basisadvies (met AFM-adviesleidraden als uitgangspunt) voor de verschillende adviesgebieden.


De kosten
Om bijvoorbeeld 4 miljoen huishoudens een basisadvies te kunnen geven voor de genoemde adviesterreinen is een totale investering nodig van ca. 3,6 miljard euro over een periode van ca. 5 jaar (afhankelijk van capaciteit netwerk van financieel adviseurs), dus ca. 720 miljoen per jaar.

Het belangrijkste deel daarvan (65%) komt uit de adviesvergoedingen die verzekeraars/aanbieders betalen uit een algemene pot waar een consument aanspraak op kan maken. Om de zaken in perspectief te zetten, de winst van alleen Nationale Nederlanden was in 2020; 3,3 miljard euro.

Voor de verzekeraars/aanbieders is het voordeel dat de afzetmarkt van complexe producten weer wordt geactiveerd, waardoor de investering zich over de jaren vanzelf terugverdient en er meer tevreden klanten bijkomen.

De fiscale aftrekbaarheid zorgt voor compensatie van de overige ca. 35% van de advieskosten, waardoor de kosten voor de staatskas zich beperken tot ca. 252 miljoen per jaar, gedurende ca. 5 jaar.

Het resultaat is een unieke win/win/win/win situatie.
 • Consumenten kunnen zich beter beschermen dankzij professioneel en onafhankelijk advies.
 • De staat beschermt haar burgers beter tegen de crisis en kan de energietransitie versnellen.
 • De financieel adviseurs kunnen hun opgebouwde expertise breder inzetten en een sterkere branche vormen.
 • Verzekeraars/aanbieders leveren producten die het beste bij de klant passen en verdienen hun investering terug door actiever gebruik van hun producten.

We doen het voor elkaar 

Graag gaat CFD met het Ministerie van Financiën hierover in gesprek. Samen met andere partijen kunnen we dan een blauwdruk ontwikkelen voor gesubsidieerd onafhankelijk financieel advies voor consumenten.


 
Geplaatst op 16-08-2022


Share on: