Aanbod rechtsbijstand on demand neemt toe

Naast een rechtsbijstandverzekering bieden steeds meer (uitvoerende instanties van) verzekeraars rechtsbijstand on demand aan, ook wel bekend als prepaid rechtshulp of rechtshulp op aanvraag. Daar waar het bij een verzekering altijd moet gaan om een onzeker voorval, kan rechtshulp op aanvraag ingezet worden op het moment dat je al een conflict hebt zonder dat je voor rechtshulp verzekerd hoeft te zijn.

Verzekeraars spelen hiermee in op het vergrijzen van hun klantenbestand. Steeds meer jongvolwassenen hebben geen rechtsbijstandverzekering. Ook speelt mee dat veel juridische informatie op internet te vinden is. Als rechtshulp toch nodig is, bieden inmiddels zes aanbieders in omvang variërende diensten aan voor een overzichtelijk en in beginsel betaalbaar tarief. De kosten nemen toe naarmate er meer hulp nodig is. Een kort overleg is bij alle partijen kosteloos. Wie persoonlijk advies en een plan van aanpak wil hebben, betaalt daar tussen € 139 en € 439 voor. Alle contacten met de tegenpartij lopen via de consument zelf. Als het nodig is dat een jurist gesprekken gaat voeren, kunnen de kosten oplopen tot € 849. Afhankelijk van de complexiteit kan de aanbieder ook een uurtarief afspreken. Mondt het uit in een procedure bij de rechtbank dan gelden veel hogere bedragen. Bij een verzekering vallen deze kosten doorgaans onder de dekking.

Meer hierover en over andere marktontwikkelingen staan in het Special Item Recht en Aansprakelijkheid. Deze is gratis te downloaden via specialitem.nl.

MoneyView ProductRating Rechtbijstand en Aansprakelijkheidsverzekeringen
 
MoneyView heeft ook de jaarlijkse MoneyView ProductRating Recht en Aansprakelijkheid vastgesteld.
Vijf sterren voor voorwaarden Rechtsbijstandverzekering                           Vijf sterren voor premiestelling Rechtsbijstandverzekering
ANWB/Unigarant             Rechtsbijstandverzekering                                   a.s.r                                       Rechtsbijstandverzekering
ING                                        Rechtsbijstandverzekering                             Univé                                     Rechtsbijstandverzekering
Nationale-Nederlanden Rechtsbijstandverzekering                                      Vereniging Eigen Huis          Rechtsbijstandverzekering
 
Vijf sterren voor voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering                     Vijf sterren voor premiestelling Aansprakelijkheidsverzekering
CentraalBeheer/FBTO    Aansprakelijkheidsverzekering                               ANWB   Aansprakelijkheidsverzekering (ledentarief)
ING                                 Aansprakelijkheidsverzekering                                 Aon        Aansprakelijkheidsverzekering
Lemonade                       Aansprakelijkheidsverzekering                               Lancyr   Aansprakelijkheidsverzekering
Vereniging Eigen Huis     Aansprakelijkheidsverzekering
 
 

 

Geplaatst op 20-09-2022

< VorigeVolgende >


Share on: