Schade door extreme weersomstandigheden loopt op

Dit jaar is de teller van schade door extreme weersomstandigheden al opgelopen tot boven de half miljard euro. Dat komt onder meer door de stormen Corrie, Dudley en Eunice die in januari en februari over ons land raasden. Dat maakt dat de schade dit jaar al boven de 500 miljoen euro ligt.

Dit is een stuk hoger dan de 465 miljoen euro over 2021 en ruim 150 miljoen meer dan de jaren ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars (VvV). De branchevereniging voor verzekeringsbedrijven houdt de schade bij die verzekeraars uitkeren aan bedrijven en particulieren als gevolg van onder meer storm, hagel en overstromingen. Schade aan overheidsbezit als lantaarnpalen en bushokjes valt daar niet onder. Met 465 miljoen euro was het uitgekeerde bedrag over 2021 ook al fors te noemen. Onder meer de overstroming in Limburg zorgde dat jaar voor veel ellende. Ook was er veel stormschade. Het bedrag over 2021 was ook al flink hoger dan de gemiddelde schade in de jaren 2007 tot en met 2020 (325 miljoen euro).
Het verbond vreest dat de schade de komende jaren alleen maar verder stijgt. Maar wist u dat waarschuwingen voor onder andere overstromingen veel schades kunnen beperken?
 
Laten we inzoomen op overstromingen
Eind oktober publiceerden de Vrije Universiteit en Deltares een onderzoek waaruit bleek dat de overstromingen in de zomer van 2021 voor een deel van de bewoners als een verrassing kwamen. Deze bewoners waren totaal niet voorbereid op zoveel water, hadden geen voorbereidingen getroffen en liepen veel schade op. VU-hoogleraar en onderzoeksleider Wouter Botzen concludeert dan ook dat “een groter risicobewustzijn ervoor zorgt dat burgers zich beter op overstromingen voorbereiden, waardoor de schade wordt beperkt. En die schadebeperkende maatregelen kunnen een belangrijke rol spelen bij het reduceren van overstromingsrisico’s.”

Gelukkig hebben verzekeraars zelf niet stilgezeten. Nadat duidelijk is geworden dat veel consumenten en MKB-ondernemers zich niet of onvoldoende bewust zijn van het risico dat zij lopen, en het ruimere verzekeringsaanbod heeft het Verbond zeven verzekeringskaarten aangepast. Doel daarvan is dat klanten beter worden geïnformeerd over hun dekking bij overstroming, maar ook om ze te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om je te verzekeren tegen een lokale overstroming. 
 
Bron: nu.nl
Geplaatst op 25-11-2022

< VorigeVolgende >


Share on: