Bureau Radar gaat voor win-win situaties

In september 2022 is arbeidsdeskundige en gerechtelijk deskundige Koen Krijger aangesteld als directeur van Arbeidsdeskundig Bureau Radar. Bij Radar heeft Koen de ruimte om een koers te varen die aansluit bij zijn visie op ondersteuning van betrokkenen binnen de letselschade en binnenkort ook AOV.

Arbeidsdeskundige en gerechtelijk deskundige Koen Krijger is directeur van Arbeidsdeskundig Bureau Radar

Koen heeft gedurende zijn 18-jarige carrière met enige regelmaat de ambitie uitgesproken om ooit een dergelijke directiefunctie te bekleden Na zijn studie Rechten heeft Koen verschillende functies binnen de letselschadebranche vervuld. Zo heeft hij gewerkt als belangenbehartiger en als letselschade-expert buitendienst voor WA-partijen. Sinds 2011 werkt hij als arbeidsdeskundige binnen AOV en letsel, heeft hij de specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige afgerond en staat hij ingeschreven in het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundige (LRGD).

Ervaring, passie en visie van grote waarde voor Radar 
Als zelfstandig en ervaren onafhankelijk professional ondersteunde Koen partijen in complexe arbeidsdeskundige vraagstukken op het gebied van personenschade en AOV. Na zes jaar zelfstandig ondernemerschap greep Koen in het najaar van 2022 de kans om bij Radar zijn visie uit te dragen.

Vol enthousiasme trad hij in dienst in de functie van directeur van Radar. Koen: “Mijn nieuwe rol als directeur bevalt me goed. Naast het leidinggeven aan een groep enthousiaste professionals, die vanwege de landelijke dekking door het hele land zitten, en het bezoeken van diverse opdrachtgevers, ben ik bezig met het doorvoeren van vernieuwingen die erop zijn gericht dat Radar een partner is voor alle partijen om de uitdagingen die de branche kent, het hoofd te bieden. Ook inhoudelijk ben ik nog steeds actief. Met name in bezwaarprocedures en als deskundige in rechtbankzaken.” Voor Koen is vanuit zijn ervaring duidelijk dat er een win-win situatie voor alle betrokken partijen is te behalen. 

Gepassioneerd vertelt hij verder. Koen: “Vanuit mijn ervaring kan ik de belangen vanuit verschillende perspectieven afwegen, waarbij ik goed kan inschatten hoe we zo snel mogelijk tot resultaat kunnen komen. Niemand – zeker betrokkenen niet – is gebaat bij een onnodig lang traject. Wij willen daarom kortere, effectievere trajecten. In mijn optiek dragen deze bij aan meer tevredenheid over de behandeling van dossiers. Belangrijk daarbij is wel dat de arbeidsdeskundige eerder in een dossier wordt ingeschakeld dan op dit moment vaak het geval is, ook bij kleinere specialistische vraagstukken, waardoor de arbeidsdeskundige ook effectiever kan werken. Ik ben overigens van mening dat dit alles al dient te gebeuren vanuit het uitgangspunt dat de betrokkene centraal moet staat.”

Aandacht voor dossier én mens
Volgens Koen zijn de arbeidsdeskundigen, re-integratie experts en de overige specialisten waaronder experts NAH, ergotherapeuten, bouwkundige/hoveniers en bedrijfseconomen van Arbeidsdeskundig Bureau Radar door de aard van hun werkzaamheden beter in staat om betrokkene als persoon centraal te stellen. Zij werken met mensen en niet met dossiers. Koen: Het gaat mij erom dat deze mensen weer bezig zijn met en naar de toekomst te kijken zodat ze de schadeveroorzakende gebeurtenis achter zich kunnen laten. Dat kan alleen met oprechte aandacht voor de persoon en dat dient in mijn optiek ook het primaire uitgangspunt van een  schaderegeling te zijn. Zo moet er in eerste instantie voldoende ruimte zijn voor betrokkenen om hun persoonlijke verhaal te vertellen. Onze experts luisteren en leren de mens áchter het dossier kennen en horen diens drijfveren. Met die belangrijke informatie kunnen zij een inschatting maken waar de betrokkene behoefte aan heeft, waar de oplossing zit en vanuit hun vakkennis kunnen zij vervolgens snel schakelen.”

Ontwikkelingen in de letselschadebranche
Op dit moment is er veel verloop bij nagenoeg alle partijen in de branche, waarbij kennis verloren dreigt te gaan en de werkdruk verder toeneemt. Daarnaast worstelen aansprakelijke partijen met het centraal zetten van betrokkenen en proberen zij tegelijkertijd de kosten van een dossier in de hand te houden. Zo ook de kosten voor arbeidsdeskundigen, terwijl die bij tijdige inschakeling juist bijdragen aan een betere en snellere schaderegeling. Koen: “Een arbeidsdeskundige is bij uitstek geschikt om dat gedeelte op zich te nemen waar schaderegelende partijen onvoldoende aan toekomen, zodat de betrokkene weer vol goede moed aan de toekomst kan werken, in plaats van te blijven hangen in het verleden.”

Blijven leren en innoveren
Radar zoekt aansluiting bij de ontwikkelingen in de branche en kijkt daarbij goed naar zijn eigen dienstverlening en expertises. Radar doet dit met een team specialisten die vanuit een volledig onafhankelijke rol innovatief met hun vak bezig zijn en de intrinsieke motivatie hebben een positief verschil te maken. Daarnaast beschikt Radar over een zeer uitgebreid netwerk van specialisten op allerlei gebieden, onder andere op het gebied van hulpmiddelen, loopbaan- en bedrijfscoaching. Naast het bezoeken van relevante bijeenkomsten zoals lezingen, congressen en symposia, nemen zij deel aan intervisie bijeenkomsten en scholingen. Hiermee houden zij hun vakkennis actueel. 

Studiedagen voor schaderegelaars/belangenbehartigers en NAH-boekje
Naast innovatie op specialistische gebieden zoekt Radar ook naar manieren om een positieve bijdrage te leveren aan een goede en adequate dossierbehandeling en kennisvergroting van (nieuwe) schaderegelaars/belangenbehartigers. Radar organiseerde hiervoor o.a. studiedagen, bijvoorbeeld met prof. mr. Arvin Kolder van Kolder Vorsselman Advocaten, en heeft recent het boekje 'Niet Aangeboren Hersenletsel in Beeld' aan relaties verzonden met als doel om de onzichtbare gevolgen van NAH voor betrokkenen en hun omgeving beter in beeld te krijgen en daar met elkaar over te communiceren.

Meer over Arbeidsdeskundig Bureau Radar
Radar is al meer dan dertig jaar een begrip en een vertrouwde naam in Nederland.  Het bureau adviseert over het domein mens, werk en inkomen bij vraagstukken die gerelateerd zijn aan letsel en AOV. Het team van experts bestaat uit een vaste kern team van twaalf experts met een flexibele schil van tien deskundigen. 
Arbeidsdeskundig bureau Radar valt onder moedermaatschappij PR Beheer maar functioneert onafhankelijk. Vanuit Breda biedt de servicesupportgroep van PR Beheer ondersteuning op het gebied van secretariaat, finance, marketing, HR en ICT aan de onderneming. 


  
In het boekje 'Niet Aangeboren Hersenletsel in Beeld' worden de onzichtbare gevolgen van NAH in beeld gebracht. 

 
Geplaatst op 07-03-2023

< VorigeVolgende >


Share on: