In de assurantiemarkt worden de kaarten opnieuw geschud, nieuwe M&A records

Alhoewel diverse media melden dat de gestegen rentes en marktrisicopremies leiden tot verminderde overnameactiviteiten geldt dit niet voor de markt van het verzekeringsintermediair. Uit de Overnamemonitor (een halfjaarlijks onderzoek van BHB Dullemond) blijkt dat er géén sprake is van een verminderde activiteit op overnamevlak.

Foto: Jorg Quapp Partner en M&A adviseur bij BHB Dullemond

Overnameactiviteiten
BHB Dullemond verwacht zelfs dat 2023 een ongekend jaar zal worden qua overnameactiviteiten omdat het lijkt dat vele grote partijen in het intermediair op het punt staan om opzoek te gaan naar een nieuwe aandeelhouder. Het afgelopen halfjaar zijn er nieuwe (internationale) partijen toegetreden tot de Nederlandse intermediaire markt én er staan nieuwe strategische kopers aan de poort te rammelen. 

Toename internationale toetreders
In de Overnamemonitor is te lezen dat met een totaal dealvolume van ruim € 500 mln en 260 transacties 2022 vergelijkbaar was met voorgaande jaren. Echter zijn (zeer) grote transacties (groter dan € 100 mln) het afgelopen jaar uitgebleven. Alhoewel pas recentelijk aangekondigd (H1-2023) laten de acquisities van Nemassdeboer door GGW en de herstructurering van Licent en daarmee de toetreding van Gilde Equity Management tot het Nederlandse intermediair zien dat de sterk consoliderende markt ruimte biedt voor nieuwe toetreders.

GGW
Op 27 januari 2023 kondigde de NDB-groep (eigenaar van Nemassdeboer, De Jong Assurantiën, Braas & Partners en het verzekeringsplatform DiVerz!) aan zich aan te sluiten bij het Duitse GGW. Met deze overname zet deze Duitse consolidator de eerste stappen op de Nederlandse markt. Alhoewel Gossler, Golbert & Wolters Group (GGW) als oudste intermediairbedrijf van continentaal Europa - met een bedrijfsgeschiedenis die teruggaat tot 1758 - anders doet vermoeden betreft dit een door Private Equity (HG Capital) gefinancierde consolidator die in 2,5 jaar gegroeid is van nul naar 30 bedrijven in de DACH-regio.

Gilde Equity Management / Licent
Eind januari 2023 heeft de Coöperatie Licent naar buiten gebracht als één bedrijf verder te gaan met Gilde Equity Management als nieuwe aandeelhouder. Niet alleen treedt er hiermee nog een nieuwe Private Equity investeerder toe (uiteraard mét groeiambitie), maar ontstaat er ook in één klap een nieuwe top 20 speler in de markt. 

Gunstige financierbaarheid 
Een rondgang van BHB Dullemond langs diverse Nederlandse grootbanken ondersteunt de waarnemingen in de markt. Gezien de stabiele en voorspelbare (doorlopende) kasstromen van intermediairbedrijven is de grondhouding om overnames te financieren nog steeds positief. Ondanks dat de gestegen rekenrentes hun weerslag hebben op de totale financierbaarheid vormen de kasstromen nog steeds de basis. Door premie indexaties en de koppeling van provisies en tekencommissies hieraan groeien de kasstromen mee. Dat de risico’s voor grootbanken in deze sector klein zijn blijkt uit de afwezigheid van betalingsproblemen op overnamefinancieringen binnen de sector.

Meerdere grote transacties verwacht in 2023
Na een stabiel overnamejaar in 2022 verwachten BHB Dullemond dat 2023 een ongekend jaar zal worden qua overnameactiviteiten omdat vele grote partijen in het intermediair op het punt staan om op zoek te gaan naar een nieuwe aandeelhouder. Zoals in de Overnamemonitor aangegeven is de kapitaalmarkt voor overnames nog zeker niet opgedroogd en hebben banken een positieve grondhouding voor wat betreft financiering van overnames (zeker door partijen met een private equity aandeelhouder). Alhoewel enkele partijen de nadruk op integratie leggen (e.g. Heinenoord) en andere partijen zich met name op België richten qua groei (e.g. Alpina), zorgen de nieuwe toetreders en buitenlandse consolidators, die naar Nederland uitbreiden, voor een onverminderd sterke vraag en houden hiermee de hoge waarderingen van de afgelopen jaren in stand. 
Geplaatst op 03-05-2023

Volgende >


Share on: